Sunday, 17/1/2021 | 8:02 UTC+0

ชนเผ่าซูลู มีวิถีความเป็นอยู่อย่างไร

ตั้งแต่เด็กๆ มาเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า ซูลู กันมาบ้างไม่มากก็น้อย ความเข้าใจของคนชนเผ่านี้ก็คือเหมือนกับเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ร่วมกัน มีพิธีกรรมต่างๆ ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตเช่นเดียวกับชนเผ่าอื่นๆ ทว่าจริงๆ แล้วชนเผ่าซูลูยังมีความลึกซึ้งในด้านวัฒนธรรม รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ในด้านต่างๆ อีกมากมาย เรียกว่าเป็นอีกชนเผ่าที่คงอนุรักษ์อะไรหลายๆ อย่างเอาไว้ให้คนทั่วไปได้เห็นกันอยู่เสมอ

ความเป็นมาของชนเผ่าซูลู

ตามความเชื่อโบราณ ซูลู หมายถึงคนที่มาจากดินแดนสวรรค์ทำให้ชาวซูลูจะค่อนข้างมีความภาคภูมิใจรวมถึงหวงแหนในวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของพวกเขาเองเป็นอย่างมากทั้งเรื่องของภาษา เชื้อชาติ การแต่งกาย วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม ระบบการปกครอง และเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ในอดีตเชื่อกันว่าชนเผ่าซูลูนี้สืบเชื้อสายมาจากชนเผ่างูนี ที่อาศัยบริเวณตอนกลางและทางตะวันออกของทวีปแอฟริกา จนกระทั่งต่อมาพวกเขาได้อพยพมาทางใต้ช่วงรางศตวรรษที่ 16 – 17 ก่อนที่จะตั้งถิ่นฐานและเป็นที่อยู่ของพวกเขาจนปัจจุบันนี้ ต้นกำเนิดของซูลูที่แท้จริงมาจาก มาลันเดลา ที่ให้กำเนิดลูกชาย 2 คน คนที่ 2 ของเขาชื่อซูลู เมื่อซูลูเติบโตขึ้นและแต่งงานมีครอบครัวก็เริ่มที่จะมีการขยายเผ่าพันธุ์ชองตัวเขาเองทำให้ลูกหลานที่เกิดในเวลาต่อมาก็ให้ความเคารพในการเป็นเสมือนบรรพบุรุษ ซึ่งนั่นทำให้ชาวซูลูกลายเป็นกลุ่มคนที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย

วิถีชีวิตของชนเผ่าซูลู

อย่างที่กล่าวไปว่าชนเผ่าซูลูเป็นชนเผ่าดั้งเดิมที่กำเนิดขึ้นมาตั้งแต่โบราณรวมถึงไม่ได้สนใจเรื่องความเปลี่ยนแปลงของโลกหรือความทันสมัยที่เข้ามาเลยแม้แต่น้อยการใช้ชีวิตของพวกเขาจึงยังคงเป็นเรื่องที่ทำเหมือนเคยมาโดยตลอด วิถีชีวิตที่เราจะพบเห็นได้บ่อยที่สุดคือการเต้นรำร้องเพลงที่ถือเป็นกิจวัตรประจำวันของคนที่นี่ เป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับพวกเขา ซึ่งจังหวะการเคลื่อนไหวร่างกายที่เข้ากับทำนองเพลงนี้ก็มาจากการใช้ท่าทางตอนล่าสัตว์ ท่าทางของสัตว์ต่างๆ รวมถึงการไหลของน้ำด้วย การยังชีพของพวกเขาเกิดจากการล่าสัตว์เป็นอาหาร ปลูกพืชไว้กินเองและหาของป่าที่สามารถกินได้ ผู้ชายจะมีหนน้าที่หลักในการเลี้ยงวัวในทุ่งหญ้า, ล่าสัตว์ และทำงานหนักประเภทอื่นๆ ส่วนผู้หญิงจะมีหน้าที่ในการปลูกพืชต่างๆ ทำการเก็บเกี่ยวดูแล ทำงานบ้าน ชนเผ่าซูลูจะค่อนข้างนับถือในเรื่องของวิญญาณบรรพบุรุษ มีการสืบทอดประเพณีต่างๆ ตั้งแต่อดีตมาโดยตลอดโดยที่ไม่มีใครคิดจะเปลี่ยนด้วย

About