Tuesday, 22/9/2020 | 6:53 UTC+0

คนป่าออกล่าสัตว์ในเวลากลางวันทวีปแอฟริกา

ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปขนาดใหญ่ ด้วยพื้นที่ขนาดมหาศาล จึงเป็นทวีปซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมทั้งผู้คน และความเป็นธรรมชาติไว้ได้อย่างสมบูรณ์ แน่นอนว่าพื้นที่อันเป็นธรรมชาติยิ่งมีพื้นที่กว้างเท่าไหร่ ก็ยิ่งรวบรวมบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ไว้อย่างมากมาย สัตว์หลายชนิดที่อยู่ในบริเวณนี้ บางชนิดก็ดุร้าย น่ากลัว ทำร้ายมนุษย์ เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยว ที่อยากเข้าไปชื่นชมธรรมชาติหรือเข้าไปล่าสัตว์ต้องมีการเตรียมตัวให้ดี จะได้กลับบ้านครบ 32

ความนิยมในการล่าสัตว์ของทวีปแอฟริกามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  ที่คนเหล่านี้นิยมล่าสัตว์ มีเหตุผลมาจาก ต้องการนำส่วนต่างๆของสัตว์มาประกอบอาหาร หรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์อันผิดกฎหมาย ภายหลังจึงได้มีการอนุรักษ์และเข้าไปคุ้มครองสัตว์ป่ามากขึ้น ทำให้การล่าสัตว์ในทวีปแอฟริกาตอนนี้มีจำนวนลดน้อยลง แต่อย่างไรก็ตามยังมีชนเผ่าบางแห่งยังคงล่าสัตว์มาประกอบอาหารตามวิถีชีวิต โดยการออกล่าในตอนกลางวัน ไปกันเป็นกลุ่ม ใช้อาวุธที่ประดิษฐ์เอง มีการเฉือนลอกหนังสัตว์ออกด้วยความชำนาญ  สำหรับคนที่อยากออกล่าสัตว์  จำเป็นต้องมีการเตรียมตัว ศึกษาวิธีการล่าสัตว์ เพื่อสร้างความพร้อมและความปลอดภัย ให้แก่ชีวิตของตนเองและผู้อื่น

การเตรียมตัวล่าสัตว์ในแอฟริกา

  • เตรียมความพร้อมของร่างกายให้มีพลัง ออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง จะได้มีแรง ต่อสู้ หรือวิ่งหนี ได้ทัน หรือบางครั้งมีการเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์เป็นเวลาหลายวัน ร่างกายจะได้สามารถปรับอุณหภูมิ ไม่ป่วยได้ง่ายๆเพราะฉะนั้น ร่างกายแข็งแรงจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก
  • ควรแต่งกายรัดกุมสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว สวมรองเท้าผ้าใบเพื่อความกระชับ ป้องกันการบาดเจ็บ เลือกสีกลมกลืนกับธรรมชาติจะได้ไม่เป็นจุดเด่นจนเกินไป สัตว์จะได้มองเห็นไม่ได้ง่ายๆ
  • ฝึกใช้อาวุธเพื่อใช้ในการล่าสัตว์ให้ชำนาญ อาวุธใช้ในการล่าสัตว์มีหลายชนิด ควรฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ
  • นอกจากการฝึกฝนด้วยความมุมานะแล้ว ควรเสริมเทคนิคในการล่าสัตว์เล็กๆน้อยๆ จากผู้มีความชำนาญในการล่าสัตว์

การล่าสัตว์ เป็นกิจกรรมอันเกิดมาตั้งแต่สมัยโบราณ สมัยก่อนล่าสัตว์เพื่อนำมาประกอบอาหาร หรือนำมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่มในยามอากาศหนาว เพื่อความอยู่รอด แต่ในสมัยนี้การล่าสัตว์ เกิดเป็นการค้าขายผิดกฎหมาย ทำให้ต้องมีการอนุรักษ์มากขึ้น  แต่ก็ยังมีชนเผ่าบางแห่ง ที่ยังคงใช้วิถีชีวิตเดิมๆ คือ ล่าสัตว์เพื่อนำมาประกอบอาหาร สรุปแล้ว คนที่อยากเดินทางไปล่าสัตว์ ณ ทวีปแอฟริกาจำเป็น ฝึกฝนทั้งร่างกาย และจิตใจให้พร้อม รวมทั้งอย่าลืมตรวจสอบข้อมูลในการอนุญาตล่าสัตว์ไว้ล่วงหน้าด้วย

About