Wednesday, 19/6/2019 | 12:41 UTC+0

กำเนิดทวีปแอฟริกา

แอฟริกาเป็นต้นกำเนิดของมวลมนุษยชาติ ดินแดนอาถรรพ์แห่งหายนะ เกิดเหตุการณ์รุนแรงต่างๆมากมาย เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่มาก รองจากเอเชีย มีความสวยงามทางธรรมชาติมากมาย หลากหลายประสบการณ์จากมุมมองที่แปลกใหม่ เพื่อนำไปใช้ ร่องรอยอารยธรรมที่ถูกสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น หลากหลายลักษณะภูมิภาคของทวีป จากการย้ายถิ่นฐานที่อยู่ของคนภายในทวีป สร้างอารยธรรม ตามวิถี

นานาข่าวสาร

กิจกรรมชนเผ่ามาไซ

« 4 of 6 »
 • ชนเผ่า Dinka กับประวัติที่น่าจดจำ

  ชนเผาดินคานั้นมีประวัติความเป็นมาที่ไม่ธรรมดาเอาสะเลย เพราะพวกเขานั้นได้หลงใหลในความรักสวยรักงามมาตั้งแต่สมัยโบราณ พวกเขาหลงใหลในเครื่องประดับสีสันต่างๆ ซึ่งชนเผาดินคานั้นพวกเขาจะเน้นการทำประมงหรือเลี้ยงสัตว์นั้นเอง เพราะพวกเขาสามารถพึ่งพาตัวเองได้ และสามารถหาอาหารได้ด้วยตนเอง และการเลี้ยงลูกของพวกเขานั้นนิยมเลี้ยงลูกแบบให้เรียนรู้การเอาตัวรอดด้วยตนเอง โดยชนเผ่าดินคานี้จะไม่ชอบใส่เสื้อผ้ามาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว แต่จะนิยมนำเครื่องประดับใส่ตัวแทนการใส่เสื้อผ้า เพราะพวกเขาชอบเครื่องประดับมากกว่าเสื้อผ้า เพราะผู้ชายจะเปลือยกายโดยที่หาเครื่องประดับมาใส่ไว้เท่านั้นและผู้หญิงก็เช่นกัน โดยที่จะไม่นิยมใส่เสื้อผ้านั้นเอง ซึ่งชนเผ่าดินคานี้ชอบเลี้ยงสัตว์อย่างมาก พวกเขาจะอาบน้ำให้สัตว์ และเล่นกับสัตว์ทุกชนิดที่เล่นได้ ชนเผ่าคาดินเป็นชนเผ่าที่นิสัยดี ไม่ทำร้ายผู้ใดนอกจากจะมีสงครามนั้นเอง ซึ่งชนเผ่าในสมัยก่อนจะไม่นิยมใส่เสื้อผ้าแต่ในยุคหลังๆนั้น เขาได้มีการพัฒนาขึ้นแล้วจากเดิม โดยที่ยุคหลังจะนิยมหาเสื้อผ้ามาใส่กันแต่ก็ยังนิยมเครื่องประดับเหมือนเดิม ซึ่งชนเผาดินคานี้ในสมัยก่อนได้เกิดสงครามระหว่างชนเผ่ามายาวนาน และพอสงครามสิ้นสุดลงก็ได้มีความสูญเสียที่น่าเสียใจอย่างมาก เพราะชนเผ่าในสมัยก่อนนั้นต้องสร้าง อานาเขตของตัวเอง และมีเขตหวงห้ามที่ไม่ให้ใครเข้าไป เพราะถือว่าล้ำเขตกันนั้นเอง และการหาอาหารของชนเผาแต่ละชนเผ่านั้นแตกต่างออกไป บางชนเผ่าจะทานพวกของแปลกอย่างเช่นหนังคนหรือพวกสัตว์ที่ไม่มีใครทานกัน เพราะในสมัยก่อนนั้นจะมีชนเผาที่กินคนอยู่นั้นเอง พวกเขาจะนิยมทานชนเผ่าอื่น หรือนำคนไปเป็นเครื่องสังเวยหรือบูชายันนั้นเอง ซึ่งจะมีพิธีบูชายันอยู่ตลอดสำหรับชนเผาที่ดุร้าย แต่สำหรับชนเผาทั่วไปแล้วไม่ค่อยนิยมทานกันเอง เพราะเขาถือว่าเป็นคนเหมือนกัน ซึ่งจะหันไปทานสัตว์แทนนั้นเองหรือผลไม้ในป่าแทน เพราะการล่าสัตว์นั้นถือว่าเป็นวิถีชีวิตประจำวันอยู่แล้ว โดยที่จะไปล้ำเขตคนอื่นเพราะจะมีการแบ่งเขตกันไว้ซึ่งห้ามข้ามเขตไปยังเขตคนอื่น และต้องรักษากฎระเบียบให้ดีถือว่าเป็นวินัยอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิต ซึ่งการใช้ชีวิตของชนเผานั้นก็จะต่างกันออกไปเพราะชนเผาดินคาจะสนใจเรื่องการเลี้ยงสัตว์เป็นอย่างมากนั้นเอง และการทำเครื่องประดับต่างๆเพื่อมาส่วมใสให้สวยงาม

  Read more
 • ชนเผ่า Pygmies (ปิ๊กมี่)

  ชนเผ่าโบราณอาศัยอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตร แถบประเทศคองโก ลักษณะที่โดดเด่นมากที่สุดของชนเผ่านี้ คือ เตี้ย สูงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 120 ซม. หนักไม่เกิน 50 กก. หัวโต ขาสั้น ผอมแต่มีพุง อายุไม่ยืนยาวนักอยู่ที่ 30 -40 ปี มีแต่ภาษาพูดไม่มีภาษาเขียน นับเลขไม่ได้ มีลูกตั้งแต่อายุ 8 ปี เพราะถือว่าโตเต็มที่แล้ว ชนเผ่า ปิ๊กมี่ เป็นกลุ่มชนเผ่าที่โดนดูถูกเหยียดหยามมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะ บนทวีปแอฟริกาหากต้องที่จะด่าใครว่าโง่ จะเรียกว่า ปิ๊กมี่ เพราะเป็นคนป่าที่ไม่รู้หนังสือเลย และ ไม่เรียนรู้ด้วย เรียกได้ว่า เป็นชนเผ่าที่อายุสั้นและมีลูกเร็วที่สุดในโลก

  Read more
 • ชนเผ่า Vadoma (นกกระจอกเทศ)

  รายละเอียดของชนเผ่านี้ยังมีไม่มากนักเนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่มีอยู่ค่อนข้างน้อย  แต่เป็นชนเผ่าที่มีลักษณะแปลกประหลาด ซึ่งไม่ได้การทำพิธีใดๆทั้งสิ้น แต่เป็นมาตั้งแต่กำเนิด หรือเรียกได้ว่าเป็นการกลายพันธ์นั่นเอง ลักษณะรายละเอียดของเผ่านกกระจอกเทศ จะมีลักษณะความผิดปกติที่เท้า คือ เท้าทั้ง 2 ข้างจะมีนิ้วเพียงแค่ 2 นิ้วเท่านั้น คือ นิ้วโป้ง และ นิ้วก้อย ทั้งยังออกไปในทิศทางที่ตรงข้ามกัน คล้ายกับเท้าของนกกระจอกเทศ เป็นชนเผ่า Vadoma อยู่ในทางตะวันตกของประเทศซิมบับเว จากการตรวจสอบของนักวิทยาศาสตร์ กล่าวว่าเป็นความผิดปกติของโคโมโซมหมายเลข 7

  Read more