Wednesday, 17/10/2018 | 11:22 UTC+0

กำเนิดทวีปแอฟริกา

แอฟริกาเป็นต้นกำเนิดของมวลมนุษยชาติ ดินแดนอาถรรพ์แห่งหายนะ เกิดเหตุการณ์รุนแรงต่างๆมากมาย เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่มาก รองจากเอเชีย มีความสวยงามทางธรรมชาติมากมาย หลากหลายประสบการณ์จากมุมมองที่แปลกใหม่ เพื่อนำไปใช้ ร่องรอยอารยธรรมที่ถูกสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น หลากหลายลักษณะภูมิภาคของทวีป จากการย้ายถิ่นฐานที่อยู่ของคนภายในทวีป สร้างอารยธรรม ตามวิถี

นานาข่าวสาร

กิจกรรมชนเผ่ามาไซ

Masai Mara3
« 1 of 6 »
 • จิตวิญญาณแห่งแอฟริกาจารึกลงบนหน้ากาก

  ชาวแอฟริกันที่อาศัยอยู่ในหลายประเทศของทวีปแอฟริกา พวกเขาเหล่านี้ล้วนมีประเพณีอันเก่าแก่โบราณที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดเป็นเทศกาลประจำปี โดยผู้นำประเพณีจะต้องสวมหน้ากากเพื่อจำลองตัวเองให้เป็นตัวแทนของเทพหรือปิศาจ นอกจากนี้บางครั้งการสวมหน้ากากเพื่อสืบสานประเพณี ก็แฝงไปด้วยนัยทางการเมือง เรื่องอดีตของการเป็นทาส ผลงานการถ่ายภาพของ Phyllis Galembo ในหนังสือชื่อ Masked รวมทั้งบทความใน National Geographic เล่าเรื่องราวความเป็นมาของหลายประเทศในแถบแอฟริกา รวมทั้งวิถีชีวิตของชาวแอฟริกัน ซึ่งหลายต่อหลายครั้งพวกเขาจะจัดพิธีกรรมมากมายเพื่อบูชาเหล่าทวยเทพ และดวงวิญญาณคนตาย โดยในการทำพิธีใดๆ จะต้องมีบุคคลซึ่งเป็นตัวกลางในการบูชา สะท้อนการเป็นตัวแทนของทั้งเหล่าเทพ และปิศาจ ผ่านหน้ากาก หน้ากาก จัดเป็นเครื่องประดับชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถสร้างได้ทั้งความบันเทิง หรือใช้ในการปกปิดความลับบางอย่าง บางที่ยังใช้เป็นเครื่องมือเพื่อแสดงปริศนาทางธรรม แต่สำหรับคนแอฟริกันนั้น หน้ากากเป็นมากกว่าที่กล่าวมา  หน้ากาก สำหรับพวกเขาคือ บทบาทใหม่ของผู้สวมใส่ ส่วนมากจะเป็นผู้ชาย เมื่อพวกเขาสวมหน้ากากแล้ว ตัวตนของพวกเขาจะเปลี่ยนไป ไม่เป็น เทพเจ้า ก็เป็นผี หรือเป็นปิศาจแห่งตำนานตามเรื่องเล่าขานของประเพณีในท้องถิ่น โดยต้องกลบความเป็นตัวเองไปสิ้น Phyllis Galembo ช่างภาพผู้เดินทางไปถ่ายรูปเพื่อนำเรื่องราวมาเล่าขานให้เราฟังในครั้งนี้ เขาเป็นอาจารย์สาขาวิจิตรศิลป์ จากมหาวิทยาลัย University at Albany ณ มหานคร New York เขาได้เก็บรวบรวมภาพถ่ายเกี่ยวกับ

  Read more
 • ชนเผ่าซูลู มีวิถีความเป็นอยู่อย่างไร

  ตั้งแต่เด็กๆ มาเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า ซูลู กันมาบ้างไม่มากก็น้อย ความเข้าใจของคนชนเผ่านี้ก็คือเหมือนกับเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ร่วมกัน มีพิธีกรรมต่างๆ ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตเช่นเดียวกับชนเผ่าอื่นๆ ทว่าจริงๆ แล้วชนเผ่าซูลูยังมีความลึกซึ้งในด้านวัฒนธรรม รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ในด้านต่างๆ อีกมากมาย เรียกว่าเป็นอีกชนเผ่าที่คงอนุรักษ์อะไรหลายๆ อย่างเอาไว้ให้คนทั่วไปได้เห็นกันอยู่เสมอ ความเป็นมาของชนเผ่าซูลู ตามความเชื่อโบราณ ซูลู หมายถึงคนที่มาจากดินแดนสวรรค์ทำให้ชาวซูลูจะค่อนข้างมีความภาคภูมิใจรวมถึงหวงแหนในวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของพวกเขาเองเป็นอย่างมากทั้งเรื่องของภาษา เชื้อชาติ การแต่งกาย วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม ระบบการปกครอง และเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ในอดีตเชื่อกันว่าชนเผ่าซูลูนี้สืบเชื้อสายมาจากชนเผ่างูนี ที่อาศัยบริเวณตอนกลางและทางตะวันออกของทวีปแอฟริกา จนกระทั่งต่อมาพวกเขาได้อพยพมาทางใต้ช่วงรางศตวรรษที่ 16 – 17 ก่อนที่จะตั้งถิ่นฐานและเป็นที่อยู่ของพวกเขาจนปัจจุบันนี้ ต้นกำเนิดของซูลูที่แท้จริงมาจาก มาลันเดลา ที่ให้กำเนิดลูกชาย 2 คน คนที่ 2 ของเขาชื่อซูลู เมื่อซูลูเติบโตขึ้นและแต่งงานมีครอบครัวก็เริ่มที่จะมีการขยายเผ่าพันธุ์ชองตัวเขาเองทำให้ลูกหลานที่เกิดในเวลาต่อมาก็ให้ความเคารพในการเป็นเสมือนบรรพบุรุษ ซึ่งนั่นทำให้ชาวซูลูกลายเป็นกลุ่มคนที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย วิถีชีวิตของชนเผ่าซูลู อย่างที่กล่าวไปว่าชนเผ่าซูลูเป็นชนเผ่าดั้งเดิมที่กำเนิดขึ้นมาตั้งแต่โบราณรวมถึงไม่ได้สนใจเรื่องความเปลี่ยนแปลงของโลกหรือความทันสมัยที่เข้ามาเลยแม้แต่น้อยการใช้ชีวิตของพวกเขาจึงยังคงเป็นเรื่องที่ทำเหมือนเคยมาโดยตลอด วิถีชีวิตที่เราจะพบเห็นได้บ่อยที่สุดคือการเต้นรำร้องเพลงที่ถือเป็นกิจวัตรประจำวันของคนที่นี่ เป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับพวกเขา ซึ่งจังหวะการเคลื่อนไหวร่างกายที่เข้ากับทำนองเพลงนี้ก็มาจากการใช้ท่าทางตอนล่าสัตว์ ท่าทางของสัตว์ต่างๆ รวมถึงการไหลของน้ำด้วย การยังชีพของพวกเขาเกิดจากการล่าสัตว์เป็นอาหาร ปลูกพืชไว้กินเองและหาของป่าที่สามารถกินได้ ผู้ชายจะมีหนน้าที่หลักในการเลี้ยงวัวในทุ่งหญ้า, ล่าสัตว์ และทำงานหนักประเภทอื่นๆ

  Read more
 • ชนเผ่าซูลู ประเพณีในการตรวจสอบสาวพรหมจรรย์ มีวิธีการดูการกระทำแบบใด

  ต้องยอมรับว่าในยุคสมัยปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตมากขึ้นนั่นทำให้วิถีชีวิตหลายๆ อย่างของคนเราเปลี่ยนแปลงไป หากมองในเรื่องของความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้ก็ถือเป็นเรื่องปกติที่คนเราย่อมต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านความคิด การกระทำ แม้ยังคงมีการสอดแทรกเอาความเชื่อตามประเพณีหรือวัฒนธรรมดั้งเดิมมาใช้กันอยู่บ้างแต่ก็เหมือนกับเป็นการประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยเสียมากกว่า อย่างไรก็ตามสำหรับชนเผ่าซูลูอันขึ้นชื่อว่าเป็นชนเผ่าที่หลงเหลืออยู่บนโลกนี้ก็ยังคงมีประเพณีอย่างหนึ่งที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันนั่นคือประเพณีตรวจสอบสาวพรหมจรรย์ รู้จักกับประเพณีตรวจสอบสาวพรหมจรรย์ ประเพณีการตรวจสอบสาวพรหมจรรย์ (The Test of Virginity) หรือตามภาษาของชนเผ่าซูลูเรียกประเพณีนี้ว่า HLOLA เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ โดยหญิงสาวที่มีอายุระหว่าง 13-18 ปี จะต้องทำการเข้ารับตรวจสอบว่าพวกเธอนั้นยังมีพรหมจรรย์อยู่หรือไม่ จริงๆ แล้วประเพณีนี้ไมได้นิยมแค่ชนเผ่าซูลูเพียงอย่างเดียวแต่ในประเทศแอฟริกาใต้และประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็นิยมไม่ต่างกันเท่าไหร่นัก วิธีในการตรวจสอบสาวพรหมจรรย์ สำหรับวิธีในการตรวจสอบว่าสาวคนนี้เป็นสาวพรหมจรรย์หรือไม่ก็จะให้ผู้หญิงที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบโดยเฉพาะ โดยถือว่าเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในแบบฉบับของชนเผ่าซูลูโบราณ ทำการจับหญิงสาวให้ถ่างขาออกมาแบบกว้างที่สุดแล้วใช้สายตามองเข้าไปซึ่งจะทำให้ทราบทันทีว่าหญิงสาวคนไหนผ่านการมีเพศสัมพันธ์จนสูญเสียพรหมจรรย์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบ้าง หากว่าหญิงสาวคนไหนยังเป็นหญิงสาวที่มีความบริสุทธิ์อยู่ก็จะได้รับการเจิมบริเวณหน้าผาก พร้อมกันนี้ก็ยังได้ใบรับรองว่าเป็นสาวบริสุทธิ์อย่างแท้จริง สิ่งเหล่านี้จะเป็นหลักประกันชั้นดีว่าผู้ชายที่แต่งงานคนนี้จะได้สาวที่บริสุทธิ์ไม่เคยต้องมือชายใดมาก่อนเลย อย่างไรก็ตามจะต้องมีการตรวจซ้ำแบบนี้ทุกๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี อย่างไรก็ตามแต่ก่อนหญิงสาวชาวเผ่าซูลูมีวิธีการตรวจสอบพรหมจรรย์ทว่ามันจะเป็นการทำแบบเงียบๆ ในบ้าน อาทิ แม่จะขอดูความเป็นพรหมจรรย์ของลูกสาว สาวที่เข้าร่วมพิธีกรรมนี้จะต้องมีการเปลือยอก สวมกระโปรงสั้นร้อยลูกปัด หรือบางคนใช้เป็นกระโปรงสั้นแบบริ้วๆ ก็ได้ วิธีนี้จะง่ายต่อการตรวจสอบ อย่างไรก็ตามแม้ประเพณีดังกล่าวนี้อาจดูว่าเป็นเรื่องโบราณเช่นเดียวกับมีข้อขัดแย้งว่าไม่สามารถตรวจสอบได้ 100% แต่ถึงกระนั้นเป็นวิธีการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของเด็กสาวได้เป็นอย่างดี

  Read more