Saturday, 16/11/2019 | 2:17 UTC+0

กำเนิดทวีปแอฟริกา

แอฟริกาเป็นต้นกำเนิดของมวลมนุษยชาติ ดินแดนอาถรรพ์แห่งหายนะ เกิดเหตุการณ์รุนแรงต่างๆมากมาย เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่มาก รองจากเอเชีย มีความสวยงามทางธรรมชาติมากมาย หลากหลายประสบการณ์จากมุมมองที่แปลกใหม่ เพื่อนำไปใช้ ร่องรอยอารยธรรมที่ถูกสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น หลากหลายลักษณะภูมิภาคของทวีป จากการย้ายถิ่นฐานที่อยู่ของคนภายในทวีป สร้างอารยธรรม ตามวิถี

นานาข่าวสาร

กิจกรรมชนเผ่ามาไซ

« 1 of 6 »
 • มาลาวีประกาศสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศ

  มาลาวีพบว่าประชากรทั่วประเทศ ราว 3 ล้านคน ประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร และ ภัยแล้ง ครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ ผู้นำประเทศได้ประกาศภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากภัยแล้งแห่งประวัติศาสตร์ และ กังวลว่าจะลุกลามไปยังประเทศอื่นๆ ปัจจุบันมีประชาชนได้รับผลกระทบจากภัยแล้งครั้งนี้ มากกว่า 50 ล้านคน

  Read more
 • ลักษณะภูมิอากาศ

  แอฟริกาประกอบด้วยอุณหภูมิที่แตกต่างกันเนื่องจากเป็นทวีปที่มีความใหญ่ค่อนข้างมาก โดยอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 30-40 C โดยช่วงตอนกลางของทวีป 3 ใน 4 จะมีอุณหภูมิ 35-40 C อยู่ในพื้นที่เขตร้อน ส่วนเขตอบอุ่น 1 ใน 4 ของทวีป จะอยู่ที่ 30 – 37 C ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้กับแม่น้ำ ทวีปแอฟริกาเป็นผลกระทบจากลมทะเลน้อยมาก เนื่องจาก ตอนกลางของทวีปตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ทำให้ทิศทางของลมไม่แน่ชัด ผลกระทบจากลมบกลมทะเลจึงไม่มีให้เห็นเท่าไรนัก แอฟริกาแบ่งออกเป็น 6 เขตภูมิอากาศ ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น มีอากาศร้อนและฝนตกชุก ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบ อยู่แถบลุ่มแม่น้ำคองโก และ มาดากัสก้า ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา มีฝนตกชุกในฤดูร้อนและแห้งแล้งในฤดูหนาว ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้น ภูมิอากาศแบบทะเลทราย มีอากาศร้อนและแห้งแล้งมากที่สุด ฝนตกน้อยมาก พืชที่ดำรงอยู่ได้ เป็นกระบองเพชร ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย มีอากาศร้อนและแห้งแล้ง ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน มีอากาศเย็นสบายเกือบตลอดปี ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อนและแห้งแล้ง มีแดดจัด ฤดูหนาวอบอุ่นและมีฝนตกค่อนข้างชุก ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น มีอากาศชื้นกึ่งร้อน ฝนตกในฤดูร้อน

  Read more
 • ประชากรในทวีป

  ทวีปแอฟริกามีจำนวนประชากรเป็นอันดับ 2 ของโลก และ ประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในทวีป คือ ไนจีเรีย 174,507,539 คนโดยมีค่าความหนาแน่น 139 คน/ตร.กม ต่อมาเป็นประเทศ อียิปต์ 78,887,007 คน โดยมีค่าความหนาแน่น 74 คน/ตร.กม. ประเทศแอฟริกาใต้ 44,344,136 คน โดยมีค่าความหนาแน่น 36 คน/ตร.กม. ประเทศประเทศแอลจีเรีย 32,854,000 คน โดยมีค่าความหนาแน่น 14 คน/ตร.กม. ประเทศโมร็อกโก 31,478,000 คน 66 คน/ตร.กม. ตามลำดับ เชื้อสายของประชากรในทวีปแอฟริกา ภายในทวีปประกอบด้วยเชื้อสาย 2 สาย นิกรอยด์ หรือ ที่เรียกว่า แอฟริกันนิโกร มีกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม บันตู จะอาศัยอยู่ในพื้นที่กลางทวีปแอฟริกา ซูดานนิโกร จะอาศัยอยู่ในแถบ ทะเลทรายซาฮาร่า ปิกมี อาศัยในลุ่มแม่น้ำคองโก บุชแมนและฮอตเทนทอต

  Read more