Saturday, 16/11/2019 | 12:57 UTC+0

ลักษณะชาติพันธุ์ของชาวแอฟริกา

ทวีปแอฟริกาเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในฐานะที่เป็นบ้านเกิดของสายพันธุ์ โฮมินิด (Hominidae) มีหลักฐานทางโบราณคดีระบุว่าทวีปนี้ เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ และบรรพบุรุษของพวกเขามานานกว่า 4,000,000 ปี หรือมากกว่านั้น เชื่อว่ามนุษย์ยุคใหม่ปรากฏเมื่อประมาณ 200,000 ปีก่อน ในภูมิภาคตะวันออกของแอฟริกา หลังจากนั้นไม่นานมนุษย์ยุคแรกก็เริ่มแพร่กระจายไปสู่แอฟริกาเหนือ ตะวันออกกลาง สุดท้ายก็เดินทางไปยังส่วนที่เหลือของโลก ในทวีปแอฟริกาจัดว่าเป็นพื้นที่เขตร้อนทั้งหมด บางส่วนสี่ในห้าของดินแดนอยู่ระหว่างเส้นทรอปิคออฟแคนเซอร์ (Tropic of Cancer) กับ ทรอปิคออฟแคปริคอร์น (Tropic of Capricorn)

เป็นผลให้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตของชาวแอฟริกานั้น สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวเข้าสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  มีทั้งภูมิอากาศแห้งแร้ง-ร้อนชื้น ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ที่นี่มีสีผิวคล้ำ อันเป็นลักษณะเด่นของชนพื้นเมืองแอฟริกัน โดยเราสามารถแยกกลุ่มคนเหล่านี้ได้จากสีผิวที่ไม่เหมือนกัน เช่น คนที่มีผิวดำเข้มจะอยู่ในแถบแอฟริกาตะวันตก-ตะวันออก เป็นผลมาจากการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ที่รุนแรง ส่วนคนที่มีผิวคล้ำอยู่ทางเหนือของทวีปซึ่งมีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน

ลักษณะเด่นของชาวแอฟริกัน

แอฟริกามีประชากรหลากหลายมากที่สุดในโลก มีประชากรที่สูงที่สุดไปจนถึงที่เตี้ยที่สุด รูปแบบร่างกายและใบหน้าก็มีความแตกต่างกันไปอย่างมาก ที่นี่เป็นทวีปที่มีความแปรปรวนทางพันธุกรรมของมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในฐานะที่เป็นแหล่งวิวัฒนาการของ DNA มนุษย์ทั้งหมดล้วนมาเริ่มต้นมาจากจุดนี้

1.แอฟริกาเหนือ อยู่ทางตอนเหนือของทะเลทรายซาฮารา มีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานในการติดต่อกับผู้คนที่อยู่นอกแอฟริกาในด้านการเมือง วัฒนธรรม การค้า ผู้อาศัยใช้ภาษาพูดที่เป็นของกลุ่ม Afro-Asiatic ยกตัวอย่างเช่น เบอร์เบอร์ เป็นกลุ่มที่มีประชากรจำนวนมากที่สุดในโมร็อกโก น้อยที่สุดในตูนิเซีย ซึ่งเป็นผลมาจากการติดต่อทางวัฒนธรรม หรือการแต่งงานระหว่างตระกูล

2.แอฟริกาตะวันตก เป็นที่อาศัยของชนเผ่าทั้ง 3 ได้แก่ ที่รู้จักกันในชื่อ Mande, Malinke, Soninke นอกจากนี้ยังมี Cameroon ที่มีจำนวนไม่มาก สำหรับชนเผ่าที่ไม่ใช่มุสลิมส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ราบและพื้นที่สูง ผู้คนที่นี่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรเป็นหลัก

3.แอฟริกากลางและใต้ อาจถือได้ว่าเป็นพื้นที่วัฒนธรรมขนาดใหญ่ที่สุดของทวีป ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยทุ่งหญ้าสะวันนา ทางตะวันตกเฉียงเหนืออยู่ติดกับป่าคองโก แต่ทางตะวันตกเฉียงใต้นั้นมีความแห้งแล้งมาก ในขณะที่ชายฝั่งของแอฟริกาใต้และโมซัมบิกมีความอุดมสมบูรณ์ มีภูมิอากาศกึ่งเขตร้อนหรือเมดิเตอร์เรเนียน

About