Tuesday, 16/1/2018 | 11:32 UTC+0

กำเนิดทวีปแอฟริกา

แอฟริกาเป็นต้นกำเนิดของมวลมนุษยชาติ ดินแดนอาถรรพ์แห่งหายนะ เกิดเหตุการณ์รุนแรงต่างๆมากมาย เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่มาก รองจากเอเชีย มีความสวยงามทางธรรมชาติมากมาย หลากหลายประสบการณ์จากมุมมองที่แปลกใหม่ เพื่อนำไปใช้ ร่องรอยอารยธรรมที่ถูกสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น หลากหลายลักษณะภูมิภาคของทวีป จากการย้ายถิ่นฐานที่อยู่ของคนภายในทวีป สร้างอารยธรรม ตามวิถี

นานาข่าวสาร

กิจกรรมชนเผ่ามาไซ

Masai Mara5

« 3 of 6 »

 • ชนเผ่าซูลู มีวิถีความเป็นอยู่อย่างไร

  ตั้งแต่เด็กๆ มาเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า ซูลู กันมาบ้างไม่มากก็น้อย ความเข้าใจของคนชนเผ่านี้ก็คือเหมือนกับเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ร่วมกัน มีพิธีกรรมต่างๆ ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตเช่นเดียวกับชนเผ่าอื่นๆ ทว่าจริงๆ แล้วชนเผ่าซูลูยังมีความลึกซึ้งในด้านวัฒนธรรม รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ในด้านต่างๆ อีกมากมาย เรียกว่าเป็นอีกชนเผ่าที่คงอนุรักษ์อะไรหลายๆ อย่างเอาไว้ให้คนทั่วไปได้เห็นกันอยู่เสมอ ความเป็นมาของชนเผ่าซูลู ตามความเชื่อโบราณ ซูลู หมายถึงคนที่มาจากดินแดนสวรรค์ทำให้ชาวซูลูจะค่อนข้างมีความภาคภูมิใจรวมถึงหวงแหนในวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของพวกเขาเองเป็นอย่างมากทั้งเรื่องของภาษา เชื้อชาติ การแต่งกาย วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม ระบบการปกครอง และเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ในอดีตเชื่อกันว่าชนเผ่าซูลูนี้สืบเชื้อสายมาจากชนเผ่างูนี ที่อาศัยบริเวณตอนกลางและทางตะวันออกของทวีปแอฟริกา จนกระทั่งต่อมาพวกเขาได้อพยพมาทางใต้ช่วงรางศตวรรษที่ 16 – 17 ก่อนที่จะตั้งถิ่นฐานและเป็นที่อยู่ของพวกเขาจนปัจจุบันนี้ ต้นกำเนิดของซูลูที่แท้จริงมาจาก มาลันเดลา ที่ให้กำเนิดลูกชาย 2 คน คนที่ 2 ของเขาชื่อซูลู เมื่อซูลูเติบโตขึ้นและแต่งงานมีครอบครัวก็เริ่มที่จะมีการขยายเผ่าพันธุ์ชองตัวเขาเองทำให้ลูกหลานที่เกิดในเวลาต่อมาก็ให้ความเคารพในการเป็นเสมือนบรรพบุรุษ ซึ่งนั่นทำให้ชาวซูลูกลายเป็นกลุ่มคนที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย วิถีชีวิตของชนเผ่าซูลู อย่างที่กล่าวไปว่าชนเผ่าซูลูเป็นชนเผ่าดั้งเดิมที่กำเนิดขึ้นมาตั้งแต่โบราณรวมถึงไม่ได้สนใจเรื่องความเปลี่ยนแปลงของโลกหรือความทันสมัยที่เข้ามาเลยแม้แต่น้อยการใช้ชีวิตของพวกเขาจึงยังคงเป็นเรื่องที่ทำเหมือนเคยมาโดยตลอด วิถีชีวิตที่เราจะพบเห็นได้บ่อยที่สุดคือการเต้นรำร้องเพลงที่ถือเป็นกิจวัตรประจำวันของคนที่นี่ เป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับพวกเขา ซึ่งจังหวะการเคลื่อนไหวร่างกายที่เข้ากับทำนองเพลงนี้ก็มาจากการใช้ท่าทางตอนล่าสัตว์ ท่าทางของสัตว์ต่างๆ รวมถึงการไหลของน้ำด้วย การยังชีพของพวกเขาเกิดจากการล่าสัตว์เป็นอาหาร ปลูกพืชไว้กินเองและหาของป่าที่สามารถกินได้ ผู้ชายจะมีหนน้าที่หลักในการเลี้ยงวัวในทุ่งหญ้า, ล่าสัตว์ และทำงานหนักประเภทอื่นๆ

  Read more
 • The Big Five สัตว์ที่ขึ้นชื่อในแอฟริกา

  Africa ทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลก มีพื้นที่ประมาณ 30.2 ล้าน ตร.กม. กับประชากรอีกประมาณ 1,100 ล้านคน ด้วยทวีปที่กว้างใหญ่ พื้นที่มาก ลักษณะภูมิประเทศก็มีหลากหลายตามไปด้วย ทำให้ในแอฟริกาเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก แถมยังมีความหลากหลายทางชนิดและสายพันธุ์มากที่สุดอีกด้วย ทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมวิถีชีวิตของสัตว์ป่าจำนวนมาก ซึ่งแน่นอนว่าทุกคนที่ไปเยือนก็จะต้องการเห็นผู้ยิ่งใหญ่ในแอฟริกา นั่นก็คือ The Big Five นั่นเอง ซึ่งประกอบไปด้วยสัตว์ 5 ชนิดคือ สิงโต เสื้อดาว ช้างป่า ควายป่า และแรด African Elephant (ช้างป่าแอฟริกัน) ช้างแอฟริกันจะมีงาทั้งตัวผู้และตัวเมีย แต่ตัวผู้งาจะสั้น อวบ ใหญ่กว่าตัวเมีย ตัวเมียจะมีงายาว เรียว เล็กกว่า ถ้าหากเราไปยังแอฟริกา แล้วเห็นช้างป่าอยู่กันเป็นกลุ่มให้เดาได้เลยว่านั่นคือช้างเพศเมีย เพราะว่าช้างป่าแอฟริกันเพศเมียจะอยู่ในโขลงกับลูกๆ แต่ตัวผู้มักจะอาศัยอยู่เดียวๆ จะมาเข้าโขลงเฉพาะเวลาผสมพันธุ์เท่านั้น Rhinoceros (แรด) แรดในแอฟริกาเป็นแรด 2 นอ คือมีนอเล็กและนอใหญ่ ซึ่งมีด้วยกัน 2 ชนิด

  Read more
 • Samburu มีประวัติความเป็นมาอย่างไร

  ชนเผ่าซัมบูรูนั้น เป็นชนเผ่าที่มีประวัติไม่ค่อยมากสักเท่าไหร่ เพราะเป็นชนเผ่าที่หลบซ่อนคนโดยที่เข้าไปอยู่ในป่าของเคนยา ที่มีความลึกและไม่มีใครกล้าเข้าไปนั้นเอง และชนเผ่านี้ก็ได้ล่าสัตว์ใหญ่เป็นอาหาร และนำพวกหนังของสัตว์มาทำเป็นเครื่องประดับนั้นเอง ซึ่งชนเผ่าซัมบูรูนี้ได้รักความสวยความงามอย่างมาก เพราะผู้หญิงจะนิยมนำหนังสัตว์หรือส่วนหางของสัตว์มาทำเป็นเครื่องประดับ ให้ตัวเองสวมใส่อย่างสวยงาม โดยชนเผ่าซัมบูรูได้มีวัฒนธรรมของเขาอยู่แล้ว ซึ่งการแต่งหน้าหรือแต่งตัวนั้นตามชนเผ่าต่างๆจะแตกต่างกันออกไป แต่ซัมบูรูก็เหมือนกับพวกชนเผ่ามาไก เพราะมีวิธีชีวิตที่เหมือนๆกัน และในสมัยปัจจุบันนี้ป่าเคนยานั้นได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้ว โดยคนจำชนเผ่าซัมบูรูจะเป็นคนพาเที่ยวนั้นเอง ซึ่งถือว่าชนเผ่าของพวกเขานั้นยังได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปนั้นเอง โดยที่ชนเผ่าซัมบูรูก็ได้เรียนรู้วัฒนะธรรมของพวกเราเข้าไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และพวกเราก็สามารถรู้เรื่องราวในอดีตของพวกเขาได้นั้นเอง เพราะเรื่องราวของชนเผ่านั้นไม่ใช่เรื่องที่จะรับรู้กันได้ง่ายๆ ซึ่งเขาก็จะเล่าถึงเรื่องราวในสมัยก่อนว่าชนเผ่าของเขานั้น ในสมัยก่อนใช้ชีวิตกันอย่างไร และหาอาหารแบบไหน ซึ่งความสามารถในการทำเครื่องประดับต่างๆมาจากไหนนั้นเอง ซึ่งชนเผ่าซัมบูรูได้มีต้นกำเนิดมานานหลายร้อยปี และได้มีลูกหลานต่อๆกันมาเรื่อยๆ โดยการสืบสานวัฒนะธรรมและความรู้ในการทำเครื่องประดับต่างๆนั้นเอง ซึ่งชนเผ่าซัมบูรูนี้ได้มีต้นกำเนิดอยู่ในป่าเคนยาที่มีความกว้างและลึกของป่า และพวกเขาได้อาศัยอยู่ในบริเวณส่วนที่ลึกของป่านั้นเอง โดยที่พวกเขานั้นต้องใช้ชีวิตอย่างอันตรายเพื่อเอาตัวรอดจากสัตว์ป่าที่ดุร้าย และต้องรู้จักวิธีการหาอาหารในแต่ละเมื้อด้วยตนเอง เพราะในป่าที่ลึกนั้นก็จะมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์อยู่นั้นเอง โดยเริ่มแรกพวกเขาก็ต้องทำอาวุธในการล่าเหยื่อก่อนนั้นเอง และเขาก็ได้เรียนรู้การเอาตัวรอดและวิธีการล่าเหยื่อด้วยตนเองมาตลอด เลยได้มีการถ่ายทอดให้กับลูกหลานต่อๆกันมา ซึ่งถือว่าในสมัยโบราณนั้นพวกเขาไม่ได้มีความรู้อะไรเลย แต่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆของตัวเองทำเครื่องประดับขึ้นมาในแต่ละชิ้นเท่านั้นเอง โดยถือว่าเป็นความคิดที่มีประโยชน์อย่างมากในปัจจุบันเพราะพวกเขาสร้างรายได้ด้วยเครื่องประดับของตนเอง

  Read more