Wednesday, 17/7/2019 | 7:00 UTC+0

กำเนิดทวีปแอฟริกา

แอฟริกาเป็นต้นกำเนิดของมวลมนุษยชาติ ดินแดนอาถรรพ์แห่งหายนะ เกิดเหตุการณ์รุนแรงต่างๆมากมาย เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่มาก รองจากเอเชีย มีความสวยงามทางธรรมชาติมากมาย หลากหลายประสบการณ์จากมุมมองที่แปลกใหม่ เพื่อนำไปใช้ ร่องรอยอารยธรรมที่ถูกสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น หลากหลายลักษณะภูมิภาคของทวีป จากการย้ายถิ่นฐานที่อยู่ของคนภายในทวีป สร้างอารยธรรม ตามวิถี

นานาข่าวสาร

กิจกรรมชนเผ่ามาไซ

« 1 of 6 »
 • ชนเผ่า Vadoma (นกกระจอกเทศ)

  รายละเอียดของชนเผ่านี้ยังมีไม่มากนักเนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่มีอยู่ค่อนข้างน้อย  แต่เป็นชนเผ่าที่มีลักษณะแปลกประหลาด ซึ่งไม่ได้การทำพิธีใดๆทั้งสิ้น แต่เป็นมาตั้งแต่กำเนิด หรือเรียกได้ว่าเป็นการกลายพันธ์นั่นเอง ลักษณะรายละเอียดของเผ่านกกระจอกเทศ จะมีลักษณะความผิดปกติที่เท้า คือ เท้าทั้ง 2 ข้างจะมีนิ้วเพียงแค่ 2 นิ้วเท่านั้น คือ นิ้วโป้ง และ นิ้วก้อย ทั้งยังออกไปในทิศทางที่ตรงข้ามกัน คล้ายกับเท้าของนกกระจอกเทศ เป็นชนเผ่า Vadoma อยู่ในทางตะวันตกของประเทศซิมบับเว จากการตรวจสอบของนักวิทยาศาสตร์ กล่าวว่าเป็นความผิดปกติของโคโมโซมหมายเลข 7

  Read more
 • ชนเผ่า Maasai (มาไซ)

  ชนเผ่าหนึ่งในแอฟริกาที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันเป็นอย่างดีเนื่องจากพบเห็นภายในหนังภาพยนตร์ต่างๆ  หรือสารคดีที่เข้ามาถ่ายทำภายใน ทวีปแอฟริกา ชนเผ่ามาไซนั้นจัดอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์นิโลต อยู่กระจัดกระจายในแทนซาเนีย ซูดาน ยูกันดา และ เคนยา ส่วนภาษาที่ใช้คือภาษา  มา  จากการตรวจเช็คสถิติประชากรของเผ่ามาไซล่าสุดมีอยู่ประมาณ 900,00 คนโดยอยู่ทางตอนใต้ 450,000 คน แทนซาเนีย 400,000 คน ที่เหลือจะกระจายอยู่บริเวณรอบๆ ชนเผ่ามาไซนั้นมีกลุ่มแยกย่อยด้วย กลุ่มของชนเผ่ามาไซ อิลดามัต (Ildamat) อิลปูร์โก (Ilpurko) อิลกีกอนโยกี (Ilkeekonyokie) อิลอยไต (Iloitai) อิลกาปูติเอ (Ilkaputiei) อิลกันเกเร่ (Ilkankere) อิสิเรีย (Isiria) อิลมอยตานิก (Ilmoitanik) อิลูโดกิลานี (Iloodokilani) อิลอยโตกิโตกิ (Iloitokitoki) อิลารุซา (Ilarusa) อิลมาตาตาปาโต (Ilmatatapato) อิลวัวซินกิชู (Ilwuasinkishu) โกเร่ (Kore) ปารากูยู (Parakuyu) อิลกิซองโก (Ilkisonko) วิถีชีวิตชาวมาไซ

  Read more
 • ความลึกลับมนต์ดำและไสยศาสตร์แห่งทุ่งแอฟริกา

  เกือบทุกชนเผ่าจะบนแผ่นดินแอฟริกามีความเชื่อในเรื่องการสร้างโลกของพระเจ้า โดยที่พระเจ้านั้นจะอยู่ในที่ห่างไกล จนไม่อาจจะสัมผัสได้โดยง่าย อยู่นอกเหนือการเข้าใจของมนุษย์ปกติทั่วๆไป ไม่ว่าจะเป็นการเกิดของเหตุการณ์ต่างๆล้วนอยู่ในสายตาของพระเจ้า เพราะพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลก ทำให้เกิดกระบวนการติดต่อกับพระเจ้าเกิดขึ้นมา พระเจ้าของแต่ละเผ่านั้นเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ได้ บางครั้งไม่ได้ระบุเพศเอาไว้  โดยอาจจะเป็นพลังงานทางวิญญาณ ที่มีอำนาจ หรืออยู่ใน 4 ธาตุ ตามความเชื่อ ดิน น้ำ ลม และ ไฟ โดยแบ่งพระเจ้าไปตามธาตุแห่งธรรมชาตินั้นๆ เมื่อเป็นเช่นนี้ การทำพิธีกรรมไสยศาสตร์จึงได้ถือกำเนิดขึ้น โดยผู้ที่นำการประกอบพิธีมักจะเป็นผู้อาวุโสของเผ่า โดยพิธีกรรมต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับเผ่าแต่ละเผ่า แตกต่างกันออกไป โดยการทำพิธีส่วนใหญ่นั้นจะเกี่ยวข้องกับ จุดกำเนิดของความตาย ธรรมชาติของสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายและผู้หญิง ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตและความตาย เป็นส่วนใหญ่ รูปแบบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์   เทพนิยายและนิทานพื้นบ้านปรัมปรา จะเป็นการเล่ากันถึงตำนานในแต่ละรุ่นสู่รุ่น มีการขอพรกับพระผู้เป็นเจ้า การทำพิธีผ่านพ่อมด หมอผี ปลุกเสกพลังงานความเชื่อต่างๆ หรือคำสาป ลงใน กระดูกของสัตว์ เมล็ดพืช หินสีต่างๆ หรือแม้แต่กระทั่งหัวกะโหลกของมนุษย์ การเต้นรำ เป็นหนึ่งในวิธีการขอพรจากพระเจ้า เพื่อรับพลังในการต่อสู้ การวาดลวดลายอักขระบนร่างการ โดยรูปแบบต่างๆที่วาดลงบนร่างกายนั้นมีความหมายแตกต่างกันไปตามความต้องการ เป็นที่น่าแปลกใจและเป็นปริศนาเป็นอย่างยิ่งเพราะในการทำลักษณะดั่งกล่าวนั้น  คล้ายกับว่า เป็นไปอย่างนั้นจริงๆ ถึงแม้การทำพิธีต่างๆเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามแต่ละชนเผ่า

  Read more